• موسسات قرآن و عترت استان

                                                                                                                      لیست مؤسسات شهرستان سلسله

ردیف

نام مؤسسه

مدیر مسئول

تلفن

آدرس

1

سفیر نور سلسله

فروزان شاکرمی

09167069140

 

 

                                                                                                                    لیست مؤسسات شهرستان دورود

ردیف

نام مؤسسه

مدیر مسئول

تلفن

آدرس

1

ولیعصر (عج)

مژگان امیری

09163687593

 

2

ام ابیها

رامش دیناروند

09169704146

 

3

معراج نور

نرگس جودکی

09166688173

 

4

زینبیه

هاجر سالاروند

09166993098

 

5

لیلة الاسراء

اشرف قربانی

09163624022

 

6

حوراءالانسیه

فاطمه حسنوند

09356030104

 

7

چهارده معصوم

مرادعلی پیشداد

09169625169

 

 

                                                                                                                   لیست مؤسسات شهرستان الیگودرز

ردیف

نام مؤسسه

مدیر مسئول

تلفن

آدرس

1

نورالثقلین

مهتاب سیاه تیری

09163660349

 

2

مفتاح الفتوح

اشرف انصاری

09382039832

 

3

جامعه القرآن

ناهید طاهری

09163649801

 

4

قرآن و نهج البلاغه

زهرا میرباقری

09167478019

 

 

                                                                                                                 لیست مؤسسات شهرستان ازنا

ردیف

نام مؤسسه

مدیر مسئول

تلفن

آدرس

1

اشراق

فاطمه جیریایی

09168647861

 

2

بشارت

زهره سلیمانی

09169641619

 

3

جامعه القرآن

معصومه توکلی

 

 

                                                                                                              لیست مؤسسات شهرستان کوهدشت

ردیف

نام مؤسسه

مدیر مسئول

تلفن

آدرس

 

1

محمد رسول الله

زهره مهرابی

09169853492

 

 

2

میعاد رحمت

ناهید ابراهیمی

09169582155

 

 

3

انجمن قرآن و نهج البلاغه

شبنم گراوند

09396609687

 

 

4

خاتم الانبیاء

مجتبی پادروند

09192525256

 

 

5

قدر گراب

پروانه آدینه وند

09167082481

 

6

سفیر نور

بلقیس کوشکی

09196217214

 

 

                                                                                                                    لیست مؤسسات شهرستان دلفان

ردیف

نام مؤسسه

مدیر مسئول

تلفن

آدرس

1

طاها

زهرا خانی

09166608573

 

2

حکمت

کبری جهانی

09368594285

09356508491

 

 

                                                                                                              لیست مؤسسات شهرستان پلدختر

ردیف

نام مؤسسه

مدیر مسئول

تلفن

آدرس

1

گلستان کوثر النبی

فاطمه عموزاده

09187275078

 

2

ظهور

فرخنده محمدی

09169568497

 

3

مشکاه الهدی

زهرا نصیری

09169598248

 

 

                                                                                                                لیست مؤسسات شهرستان بروجرد

ردیف

نام مؤسسه

مدیر مسئول

تلفن

آدرس

1

بشری

افسانه جودکی

09169651993

 

2

بنت الهدی

زهرا زینعلی

09169659496

 

3

سماء

مریم کاووسی

09169706579

 

4

نورالانوار

حسن گودرزی

09166688257

 

5

وحی

عباس شجاعی

09163996750

 

6

یاسین

علی حسین عزیزی

09163654553