ثبت نام فعالان قرآنی استان
مشخصات فردی :
نام : *  
نام خانوادگی : *  
نام پدر : *  
شماره شناسنامه : *  
محل تولد : *  
رشته تحصیلی : *  
تاریخ تولد : *  
کد ملی : *  
میزان تحصیلات :  
وضعیت شغلی :
نوع اشتغال
آدرس محل سکونت :
   
کد پستی : *  
تلفن : *  
تلفن همراه : *  
اظلاعات تخصصی :
فعالیت قرآنی :
آیا در رشته نخصصی خود فعالیت دارید ؟
مقطع تحصیلی مورد مطالعه در صورت دارابودن تحصیلات تخصصی:
آیادر انجمن ها و اتاق فکرهای فرهنگی زیر مجموعه ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عضویت داشته اید؟
   
مواردی از آثار اجرایی (شامل اجرای عمومی ،نمایشگاه،جشنواره ....)حداقل سه مورد الزامی است.
   
رتبه های کسب شده در جشنواره های فرهنگی و هنری
   
نام جشنواره /محل/سال/رتبه
آیا تاکنون مسئولیت فرهنگی هنری داشته اید؟
سابقه فعالیت :  
مدارک مورد نیاز :
عکس٣*٤ *  
اسکن شناسنامه: *  
اسکن مدرک تحصیلی : *  
* = ضروری