• فراخوان مسابقات قرآن هفته قرآن و عترت لرستان

http:///باسمه تعالی

فراخوان مسابقات قرآن هفته قرآن و عترت استان لرستان

دفتر قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد  اسلامی استان لرستان، با همکاری اتحادیه تشکل ها و موسسات فرهنگی مردمی قرآن و عترت استان لرستان، مسابقات قرآن هفته قرآن و عترت را در رشته‌های قرائت قرآن کریم ویژه برادران، ترتیل خوانی قرآن کریم ویژه خواهران، مسابقات شفاهی حفظ جزء 1 تا 5 خواهران و برادران ویژه افراد زیر 15 سال و مسابقات شفاهی حفظ قرآن کریم جزء 10 تا 20 خواهران و برادران، برگزار می‌کند.

اهداف مسابقات:

1.      زمینه‌سازی برای نزدیک کردن جامعه به حقیقت روح قرآن و سوق دادن جامعه به سمت عمل به قرآن

2.      آشنایی و انس با مفاهیم نورانی قرآن کریم

3.      گسترش فعالیت‌های فرهنگی ـ قرآنی

4.      به‌کارگیری آموزه‌ها و مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی

5.      و ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه

رشته‌های آزمون:

1.      قرائت قرآن ویژه برادران

2.      ترتیل قرآن ویژه خواهران

3.      حفظ شفاهی جزء 1 تا 5 ویژه خواهران زیر 15 سال

4.      حفظ شفاهی جزء 1 تا 5 ویژه برادران زیر 15 سال

5.      حفظ شفاهی جزء 10 تا 20 ویژه خواهران

6.      حفظ شفاهی جزء 10 تا 20 ویژه برادران

 

گاه‌شمار مسابقات:

زمان ثبت نام: تا پایان آبان ماه 97

زمان برگزاری آزمون:

متعاقباً اعلام خواهد شد

مکان برگزاری آزمون: متعاقباً اعلام خواهد شد

جوایز برگزیدگان:

مسابقه قرائت(ویژه برادران):

مقام اول: تندیس + لوح تقدیر و مبلغ 800/000 تومان جایزه نقدی

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ 600/000 تومان جایزه نقدی

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ 400/000 تومان جایزه نقدی

و همچنین سه نفر شایسته تقدیر و مبلغ 100/000 تومان جایزه نقدی

 

مسابقه ترتیل (ویژه خواهران):

مقام اول: تندیس + لوح تقدیر و مبلغ 800/000 تومان جایزه نقدی

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ 600/000 تومان جایزه نقدی

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ 400/000 تومان جایزه نقدی

و همچنین سه نفر شایسته تقدیر و مبلغ 100/000 تومان جایزه نقدی

 

​مسابقه شفاهی حفظ 1 تا 5 جزء (خواهران زیر 15 سال)

مقام اول: تندیس + لوح تقدیر و مبلغ 500/000 تومان جایزه نقدی

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ 300/000 تومان جایزه نقدی

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ 200/000 تومان جایزه نقدی

و همچنین سه نفر شایسته تقدیر و مبلغ 100/000 تومان جایزه نقدی

 

​مسابقه شفاهی حفظ 1 تا 5 جزء (برادران زیر 15 سال)

مقام اول: تندیس + لوح تقدیر و مبلغ 500/000 تومان جایزه نقدی

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ 300/000 تومان جایزه نقدی

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ 200/000 تومان جایزه نقدی

و همچنین سه نفر شایسته تقدیر و مبلغ 100/000 تومان جایزه نقدی

 

مسابقه شفاهی حفظ (10تا 20 جزء - خوهران):​

مقام اول: تندیس + لوح تقدیر و مبلغ 1/000/000 تومان جایزه نقدی

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ 800/000 تومان جایزه نقدی

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ 500/000 تومان جایزه نقدی

و همچنین سه نفر شایسته تقدیر و مبلغ 100/000 تومان جایزه نقدی

 

مسابقه شفاهی حفظ (10تا 20 جزء - برادران):​

مقام اول: تندیس + لوح تقدیر و مبلغ 1/000/000 تومان جایزه نقدی

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ 800/000 تومان جایزه نقدی

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ 500/000 تومان جایزه نقدی

و همچنین سه نفر شایسته تقدیر و مبلغ 100/000 تومان جایزه نقدی


دبیر اجرایی: مهدی امیدیان      -     شماره تماس: 09127469815


ثبت نام