رشته‌های امتحانی پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت – آبان 95

رشته حفظ قرآن کریم

ردیف

رشته

منبع آزمون

کد آموزشی

1

حفظ جزء 30 قرآن کریم

مصحف شریف با شرح واژگان استاد بهرامپور

3001

2

حفظ جزء اول قرآن کریم

مصحف شریف با شرح واژگان استاد بهرامپور

3002

3

حفظ 3 جزء اول قرآن کریم

مصحف شریف با شرح واژگان استاد بهرامپور

3003

4

حفظ 5 جزء اول قرآن کریم

مصحف شریف با شرح واژگان استاد بهرامپور

3005

5

حفظ 10 جزء اول قرآن کریم

مصحف شریف با شرح واژگان استاد بهرامپور

3006

6

حفظ 15 جزء اول قرآن کریم

مصحف شریف با شرح واژگان استاد بهرامپور

3007

7

حفظ 20 جزء اول قرآن کریم

مصحف شریف با شرح واژگان استاد بهرامپور

3008

8

حفظ کل قرآن کریم

مصحف شریف با شرح واژگان استاد بهرامپور

3009

 

رشته ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

ردیف

رشته آزمون

منبع آزمون

کد آموزشی

1

مفاهیم سطح مقدماتی 1

مجلدات 1تا3 کتاب آموزش مفاهیم تألیف استاد مسعود وکیل

1007

2

مفاهیم سطح مقدماتی 2

مجلدات 4تا6 کتاب آموزش مفاهیم تألیف استاد مسعود وکیل

1001

3

مفاهیم سطح تکمیلی

مجلدات 7تا9 کتاب آموزش مفاهیم تألیف استاد مسعود وکیل

1006

4

مفاهیم سطح مقدماتی

مجلدات 1تا3 کتاب آموزش مفاهیم تألیف آقایان محدث، علامی و صفار هرندی

1002

5

مفاهیم سوره مبارکه صف

متعاقباً اعلام می‌گردد

1100

 

رشته تدبر در قرآن کریم

ردیف

رشته آزمون

منبع آزمون

کد آموزشی

1

تدبر در قرآن

کتاب آموزش تدبر در قرآن(جزء30) تألیف استاد علی صبوحی

4001

2

عقاید قرآنی

متعاقباً اعلام می‌گردد

4002

 

رشته معارف اهل‌بیت(ع)

ردیف

رشته آزمون

منبع آزمون

کد آموزشی

1

مفاهیم نهج‌البلاغه

مجلدات 1و2 درسنامه نهج‌البلاغه

5001

2

مفاهیم صحیفه سجادیه

متعاقباً اعلام می‌گردد

5002